0
Makaleler | Osmanlı Tarihçileri | Osmanlı Tarih Deyimleri | Osmanlılar | Popüler Konular | Olaylar| Osmanlı Bibliyografyası | Bildiriler
Süreli Yayınlar| Arşiv Belgeleri & Rehber | Doktora Tezleri | Mücmel Osmanlı Tarihi


· Ana Sayfa
· Anketler
· Araştır
· Hesabınız
· İletişim
· Konular
· Metin Sürümü
· Tavsiye Et
· Yazı GönderŞu an sitede, 31 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.Oryentalistlerin Gözüyle
31 Mart Fotoğrafları
Çeşitli Vesikalar
Osmanlı Arşivinden
Kisve Bahası Belge
Mulâj-i Ruznamçe
Gazavat-ı Murad
Ahkâm Defteri
Feth-i Estergom
ingilizce haritalar
Türkçe haritalar
Şeriyye Sicilleri
Fermanlar
Ermeni Vahşeti
Topkapı Sarayı
Surnâme-i Vehbi
Kıyâfet-nâme
Osmanlı Kilimleri
Osmanlı Nakışı
Osmanlı Vazoları
Osmanlı'da BağdadOttoman History WritingNuruosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kazasker RuznamçeleriEurope''s Muslim CapitalChanging Perceptions of the Ottoman Empire: The Early CenturiesChristians, Jews and Muslims in the OttomanEmpire: Lessons for Contemporary CoexistenceIslamızatıon In The Balkans As An Hıstorıographıcal Problem: The Southeast-European PerspectıveThe Guilds Of Jerusalem in Ottoman Period

 
 
OSMANLI YER ADLARI

T.C.

BAŞBAKANLIK

DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Nu:21

OSMANLI YER ADLARI

(Alfabetik Sırayla)

Tahir SEZEN

Ankara – 2006

Kitabı okumak için tıklayınız

 
 


 
 
Dervishes and Islam in Bosnia


Sufi Dimensions to the Formation of Bosnian Muslim Society
Ines Aščerić-Todd, American University of Sharjah, United Arab Emirates
"In Dervishes and Islam in Bosnia, Ines Aščerić-Todd explores the involvement of Sufi orders in the formation of Muslim society in the first two centuries of Ottoman rule in Bosnia (15th - 16th centuries C.E.). Using a wide range of primary sources, Aščerić-Todd shows that Sufi traditions and the activities of dervish orders were at the heart of the religious, cultural, socio-economic and political dynamics in Bosnia in the period which witnessed the emergence of Bosnian Muslim society and the most intensive phase of conversions of the Bosnian population to Islam.
In the process, she also challenges some of the established views regarding Ottoman guilds and the subject of futuwwa (Sufi code of honour)."

 
 


 
 
Osmanlı Devleti Dış Borçları

Osmanlı Devleti Dış Borçları

1854-1954 Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk

1854-1914 BORÇLANMALARI GALATA BANKERLERİ ve OSMANLI BANKASI DÜYUN-İ UMUMİYE İDARESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KABUL ETTİĞİ OSMANLI DEVLET BORÇLARI

Dr. Biltekin ÖZDEMİR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) E. II.Başkanı

Maliye ve Gümrük Bakanlığı E. Müsteşarı

T.B.M.M. Plan-Bütçe Komisyonu E. Başkanı

Ankara, Eylül 2009

Kitabı Görmek İçin Tıklayınız.

 
 


 
 
Ottoman Empire; Conquest, Organization andEconomy

The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy

1978

Halil İnalcık

Kitabı okumak için tıklayınız

 
 


 
 
The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography

by Fikret Adanir, Suraiya Faroqhi (Editor), F. Adanir (Editor)
This discussion of historiography concerning the Ottoman Empire should be viewed in the context of our discipline's self-examination, which certainly has been encouraged by recent conflicts in southeastern Europe and the Middle East.
Our contributors analyse the fashion in which the historiographies established in various national states have viewed the Ottoman Empire and its legacy.
At the same time they discuss the links of twentieth-century historiography with the rich historical tradition of the Ottoman Empire itself, both in its metropolitan and its provincial forms.
The struggle against anachronisms born from the nationalist paradigm in history doubtless constitutes the most important common feature of these otherwise very diverse studies.

 
 


Vatan Savunmasında Bediüzzaman ve Talebeleri


Bediüzzaman Said Nursi'nin Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ve Ruslarla Çatışmaları ve Esaretine Dair Bazı Vesikalar

Some Documents on the Fights of Bediüzzaman Said Nursi during the First World War against the Armenians and Russian and on his Slavery

 

Dr. Selim SÖNMEZ

 

Giriş

Said Nursi, 31 Mart Olayı'ndan sonra İstanbul'da kalmayarak Van'a gitti. Burada iken Doğu'daki aşiretler arasında dolaşarak o yıllarda zihinleri karıştıran, hürriyet, meşrutiyet ve azınlık hakları ile ilgili çeşitli soruları cevaplandırdı. Daha sonra Şam'a giderek, ileriki tarihlerde Hutbe-i Şamiye adıyla neşredilecek olan Şam hutbesini verdi. Bu hutbesinde İslâm toplumlarının yaşadığı problemlere dikkat çekerek çözüm yolları üzerine çeşitli tekliflerde bulundu. Bilahare İstanbul'a geçerek Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatine Doğu Vilayetleri adına katıldı. Bu sırada Doğu Anadolu'da bir üniversite yapılması için padişah nezdinde girişimlerde bulunarak, Edremit'te üniversitenin temelinin atılmasını sağladı. Bu arada, dünyadaki genel siyasi dengelerin değişmeye başlamasını hissederek, talebelerine "hazır olunuz, büyük bir musibet ve felaket bize yaklaşıyor" diyerek gelişmeler için hazır olmalarını istedi.1


(Devamı... | 37099 byte kaldı | Puan: 4.44)
Cem Sultan (1459-1495) “Osmanlı Şehzâdesi”


Fatih Sultan Mehmed’in üç oğlundan en küçüğü olarak 22 Aralık 1459’da Edirne’de Çiçek Hatun’dan dünyaya geldi.

1469 yılında; on yaşına geldiğinde Kastamonu’ya vali olarak gönderildi. Ağabeyi Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine (1474) Karaman valisi olarak atandı. Babası Fatih Sultan Mehmed’in vefatından sonra (1481) Amasya valisi olan ağabeyi Bayezid ile taht mücadelesine girişti.


(Devamı... | 15966 byte kaldı | Puan: 0)
Bir Babanın Yürek Yangınları


Bir sihirli söz düşünün, kılıç olup başlarda gezen, yine aynı söz ki tek hamlede savaşlar kesen. Ne taht bırakan, ne baht, kendinden gayri. Ama kader ağlarını o sözün sahibine öyle bir örüyor ki, o meş'um kelime zaman geliyor evlâtlarının başını gövdesinden alıyor. Kendi diliyle yağ ile balını ağulu aş ediyor efendisine.

Hiçbir Osmanlı padişahına nasib olmamış olan 46 yıl gibi uzun bir süre cihana hükmeden Muhteşem Süleyman, ne yazık ki bu yarım asırlık dönemi, acıların en büyüğü olan evlât acılarıyla geçirmiş, sekiz oğlundan yedisinin ölümüne şahit olmuştu. Bunlardan Murad, Mahmud ve Abdullah henüz çocuk yaşta gözlerini hayata yumarken, nur-i ayini şehzadeler güzidesi Sultan Mehmed ile, ömrünü sırtına yüklediği gam yükü ile geçiren Cihangir, gençlik çağında hayatının baharında toprağa gark olan taze fidanlar misali göçüp gitmişlerdi.

Ulu Sultan, geriye kalan oğullarından yüce gönüllü yiğit alperenler, Mustafa ve Bayezid'in öldürülmesi için nişan-ı şerif-i alişan hükmünü kendisi vermek zorunda kalmıştı da, koca cihanın mülkü en gerideki tek oğlan Sarı Selim'e kala kalmıştı.


(Devamı... | 20227 byte kaldı | Puan: 4.63)
Mahalleli


Mahalle bir sosyal olguydu bir zamanlar.

Apartman adı verilen beton yığınlarına hapsolmadan önce ruhumuz.

Sınav denilen adı batası bir maratonun anaforuna kapılmadan…

Dersane kapılarında telef olup gitmeden önce çocukluğumuz.

Delisi, afilisi, şadırvanlı camisi, bakkalı, kasabı, ustası, çırağı ile bir bütündü mahalle.

Çıkmazdı sokakları.

Kapı önü sohbet yeriydi komşuların.

Oyun alanıydı çocukların.

Halı saha adı verilen yapay mekanlarda iki kale arasına meşin yuvarlağı sokmaktan başka oyunları olmayan apartman çocukları gibi değildi mahallenin çocukları.

Ne oyunlar vardı mahallelerde oynanan!

Oğlanlar çelik çomak, hacıyatmaz, birdirbir, uzun eşek, bilye, topaç; kızlar ise yakar top, seksek, istop, yedi kiremit, ip atlama, evcilik, bezirganbaşı, mendil kapmaca, üç taş, dokuz taş oynarlardı.


(Devamı... | 3642 byte kaldı | Puan: 4.21)


Aşına İşine Eşine Sahip Çık
Türkiye'yi yönetenlerin yeterli tarih bilgisine sahip olduklarına inanıyor musnuz?

Evet
HayırSonuçlar
Anketler

Toplam Oy 9539
osmanlı şehirleri
[ osmanlı şehirleri ]

·Erasing the Past:
·Kalelerden Fülek Kalesi
·Kalelerden Budin Kalesi'nin Kaybı
·Kalelerden Eğri Kalesi
·Kalelerden Estergon Kalesi
·Kalelerden Uyvar Kalesi
·Nazlı Budin
·5. Bölüm: Nazlı Budin
·4.Bölüm : Nazlı Budin

Go To Project GutenbergBilgilerimizi Yoklayalım
Crossword
Boşluk DoldurmaOsmanlı popüler materyalizmiBad Tımes And Better Self. Defınıtıons Of Identıty And Strategıes For Development In Late Ottoman Hıstorıography (18501900)


Ziyaretçi İstatistikleri

Açılış Sayfası Yap

Mehmet İPÇİOĞLU tarafından hazırlanan bu site.


3 Temmuz 2001'de aramızdan ayrılan Nejat Göyünç'e İthaf Edilmiştir
Sayfa Üretimi: 0.341 Saniye