0
Makaleler | Osmanlı Tarihçileri | Osmanlı Tarih Deyimleri | Osmanlılar | Popüler Konular | Olaylar| Osmanlı Bibliyografyası | Bildiriler
Süreli Yayınlar| Arşiv Belgeleri & Rehber | Doktora Tezleri | Mücmel Osmanlı Tarihi


· Ana Sayfa
· Anketler
· Araştır
· Hesabınız
· İletişim
· Konular
· Metin Sürümü
· Tavsiye Et
· Yazı GönderŞu an sitede, 43 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.Oryentalistlerin Gözüyle
31 Mart Fotoğrafları
Çeşitli Vesikalar
Osmanlı Arşivinden
Kisve Bahası Belge
Mulâj-i Ruznamçe
Gazavat-ı Murad
Ahkâm Defteri
Feth-i Estergom
ingilizce haritalar
Türkçe haritalar
Şeriyye Sicilleri
Fermanlar
Ermeni Vahşeti
Topkapı Sarayı
Surnâme-i Vehbi
Kıyâfet-nâme
Osmanlı Kilimleri
Osmanlı Nakışı
Osmanlı Vazoları
Osmanlı'da BağdadOttoman History WritingNuruosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kazasker RuznamçeleriEurope''s Muslim CapitalChanging Perceptions of the Ottoman Empire: The Early CenturiesChristians, Jews and Muslims in the OttomanEmpire: Lessons for Contemporary CoexistenceIslamızatıon In The Balkans As An Hıstorıographıcal Problem: The Southeast-European PerspectıveThe Guilds Of Jerusalem in Ottoman Period

 
  Nejat GÖYÜNÇ


Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ1925-2001
Nejat Goyünç was born in Istanbul on 18 October 1925. After his elementary education in different cities, he followed courses in the Faculty of Political Sciences in Ankara for a year as a free-boarding student between 1943 and 1944. Then he was registered to the Department of History at'Faculty of Letters of Istanbul University, and graduated in 1948. Having completed his military service, he worked as an expert in the Ottoman Archives of the Prime Ministry between December 1949-August 1951. To repay the scholarship he received from the Government, he was obliged to work for the Ministry of National Education as a teacher for twelve years.
He married Servet Ayten Ekler in 1954 with two children. Then he received a scholarship from the Ford Foundation to be trained as a teacher in the United States in 1955. After he came back from the U.S.A., he taught at Primary School for two years in Ankara. In 1957, he received a scholarship from the Ministry of Education for doing Ph.D. in Goethe Institute, where he studied under the supervision of Prof. Dr. Walther Him.
He completed his Ph.D. thesis in 1962, entitled as "Game'o l-Hesab des Emad es-Seravi. Ein Leitfaden des staatlichen Rechnungswesens von ca: 1340". He returned to Turkey and worked with Prof. M. Tayyib Gokbilgin as his assistant in the Faculty of Letters of the Istanbul University between 1966-1967. He was appointed as Associate Prof, at the same faculty in May 1967. On 31 December 1971, he was transferred to Hacettepe University, Faculty of Social and Administrative Sciences, where he became Professor on 27 March 1973. He returned back to Istanbul University on 17 March 1977. Between January 1979-January 1980 he worked as the General Director of the Ottoman Archives of the Prime Ministry. He then lectured as part-time lecturer at Bosphorus University between 1980-82. There he also held the position of the Director of the Institute of Atatiirk's Principles and Revolution. Between 1985-1987', he taught at various universities such as inbnti University, Selguk University, and Uludag Univeristy. From 2001 to his death on 21 July 2001, he lectured in Gebze High Technology Institute.A biography of Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ by Ekrem GÖYÜNÇ (in Turkish)
18 Kasım 1925 (1341)'de İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Babası Numan Rıza, annesi Cemile hanımdır. Baba tarafı Avanos, anne tarafı Erzurum, İspir'in Kan (Yukarı Özbağ) köyüdür. Babası Heybeliada Sanatoryumu'nda Röntgen Dairesinde makinist olarak çalışırken 1927 senesinin Mayıs ayında meydana gelen bir kazada oluşan yanıkları sonucu hastanede dört gün yattıktan sonra vefat etmiştir.
İlkokul birinci sınıfı 1932-33 öğretim yılında Moda İlkokulu'nda, ikinci sınıftan itibaren de 1933-7 arasında Erzurum Gazi İlkokulu'nda okumuştur. Erzincan Askerî Lisesi imtihanlarına girer ve kazanır; fakat göz muayenesinde çürüğe çıktığı için parasız yatılı imtihanına katılıp, Erzurum Lisesi orta kısmına kayıt yaptırmıştır. İki ay sonra parasız yatılı imtihanını kazandığından Kars'a gider. Kars Lisesi orta kısmında bir yıl okur. İkinci sınıfla İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne naklolur. Haziran 1943'de Edebiyat bölümünden mezun olur. 1943-44 senesinde parasız yatılı olarak Ankara Siyasal Bilgiler Okulu'nda bir yıl okur. Ders ortalaması 56 olması gerekirken, 55 olduğu için başarısız sayıldı ve buradan ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kaydoldu. 1948 senesinde mezun oldu.
Mezuniyet sonrasında hemen askere gitti. Gelibolu'da Yedeksubay olarak askerliğini yaptı, 31 Ekim 1949'da terhis olup İstanbul'a döndü. Başbakanlık Devlet Arşivi'ne telhisci olarak ücretli sıfatıyla tayin oldu. Aralık 1949-Ağustos 1951 tarihleri arasında bu görevde bulundu. Orta ve Lise'yi parasız yatılı okuduğu için 12 yıl mecburî hizmeti vardı. Buna istinaden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan görev talebinde bulundu. 21 Eylül 1951'de Mardin Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. 1951-52 stajyer öğretmen, 1952-53 müdür yardımcısı, 1953-54'te başmuavin olarak çalıştı.
16 Ağustos 1954 senesinde Servet Ay ten Ekler ile evlendi. Birlikte Mardin'e gittiler. 15 gün sonra MEB'den bir yazı aldı. Yazı'da Ford Foundation vakfı desteği ile bir yıl A.B.D.'de orta öğretim kurumlarında inceleme yapmak amacı ile seçildiği bildiriliyor ve kabul edip etmediği soruluyordu. Derhal Ankara'ya giderek Türk-Amerikan Derneği'nde İngilizce kurslarına devam etti. 23 Ocak 1955'de 15 kişilik bir öğretmen grubu ile A.B.D'ye gitti.
30 Temmuz 1955'de oğlu Armağan Ekrem Göyünç doğdu. A.B.D.'den döndükten sonra Eylül 1955'de Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'ne tayin oldu. 1955-57 yıllan arasında bu okulda tarih öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.
18 Ekim 1956'da kızı Ayşe Nihal Göyünç (Güreş) doğdu. 1957 senesinde lise tarih öğretmenliğinden ayrıldı ve aynı yıl MEB'nin açtığı imtihanı kazanarak doktora yapmak üzere 1416 sayılı kanun gereği Almanya'ya gitti. Dört aylık Goethe Enstitüsü Almanca kursundan sonra Göttingen Üniversitesi'nde Prof. Dr. Walter Hinz yönetiminde doktora öğretimine başladı.
İmad es-Seravi'nin Camiü'l-Hîsab'ını doktora tezi olarak tetkik etti. Yaklaşık 1340 tarihli bir resmi muhasebe el-kitabı adlı tezinin kabulü ve sözlü imtihan sonucu 28 Şubat 1962'de Dr. Phil unvanını aldı. Türkiye'ye dönerek 31 Ağustos 1962'de Dr. Asistan olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri Kürsüsü'nde Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin'in yanında çalışmaya başladı. Aynı kürsüde 1 Aralık 1966'da eylemsiz Doçent, Mayıs 1967'de de eylemli (kadrolu) Doçent oldu. 31 Aralık 1971'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi'ne geçti. 27 Mart 1973'de Profesörlük unvanını aldı. 17 Mart 1977'de İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne geri döndü. Ocak 1979-Ocak 1980 arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 1980-82 yılları arasında yarım zamanlı olarak Boğaziçi Üniversite'nde ders verdi. YÖK kanunu çıkması üzerine Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'ne Müdür olarak geçti. 7 Temmuz 1983'te Enstitüdeki bütün görevlerine son verilerek aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne nakledildi. Ekim 1983'de YÖK kanununun 7L maddesi uyarınca Malatya İnönü Üniversitesi'ne gönderildi.
1983-84 öğretim yılında kendisine hiç ders verilmedi. 1984-85 ders yılında sadece İnkilap Tarihi dersleri verildi. 11 Haziran 1985'de Selçuk Üniversite'ne YÖK'ün 7L maddesinin ikinci kez uygulanması ile üniversiteden ayrılması talep edildi. 12 Haziran 1985'de Selçuk Üniversitesi'nde görevine başladı. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü başkanlığına atandı.
1986-87 öğretim yılında kış yarıyılında Münih Üniversitesi, yaz yarıyılında ise Bamberg Üniversitelerinde misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Bilahare Selçuk Üniversitesi'ne dönerek Aralık 1992 senesine kadar çalışmalarına devam etti.
1993-94 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde derslere girdi. 1993-96 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans, 1994-96 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşiv Bölümü'nde lisans ve lisans üstü öğrencilerine ders vermeye devam etti.
1996-2001 arasında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans üstü, 2000 başından vefatına kadar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Strateji Anabilim Dalı'nda lisansüstü öğrencilerine ders vermeye devam etti.
2000 yılında TBMM Başkanı himayeleri ile Osmanlı Döneminde Ermenileri konu alan yayın kurulu başkanlığında bulundu. 27 Haziran
2001 tarihinde ilgili kitabın İngilizce ve Türkçe olan baskısının yayınlanması toplantısına katıldı. Yurt içinde ve dışında Ermenilerle ilgili çeşitli toplantılara katıldı. Ülke menfaatleri ve gerçeklerini gözler önüne seren çalışmalarına devam etti.
Vefatından 2 gün önce Gebze'ye 2001-02 öğretim yılında okutacağı dersler ile ilgili programını verdi.
01 Temmuz 2001 Pazar günü sabaha karşı aramızdan ayrıldı. Büyük bir bahtiyarlık eseri olarak Cumartesi gününü kızı, oğlu, gelini, iki torunu ve evinin temel direği sevgili eşi ile birlikte geçirmişti.
Hocamıza Hak'tan rağmet ve mağfiret niyazıyla...PROF. DR. NEJAT GOYUNÇ'S PUBLICATIONS
A. BOOKS
1. XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yay. 1458) İstanbul 1969. (Reprinted in 1991 by TTK, Ankara, 1991.)
2. Osmanlı İmparatorluğu Hakkında Bazı Düşünceler. (Türk Kadınları Kültür
Derneği; Akademik Seminerler; 1) Ankara 1973.
3. Osmanlı İdaresinde Ermeniler. İstanbul 1983.
4. Atatürk ve Millî Mücadele. İstanbul 1984.
5. Malatya'dan Görüş. İstanbul 1985.
6. Cumhuriyet Türkiyesi ve Doğu Anadolu. Ankara 1985.
7. Atatürk ve Millî Mücadele. Erw. Ausgabe, Konya 1987.
8. Land an der Grenze. Osmanische Verıualtung im heutigen türkisch-Syrisch-ira-
kischen Grenzgebiet im 16. Jahrhundert, Eren Yayıncılık, İstanbul 1997.
9. Türkiye Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kardelen Kitabevi, İsparta
1999,10-221 S.
10. Türkler ve Ermeniler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (in print)
B. ARTICLES
1. "Kapudan'ı Derya Küçük Hüseyin Paşa." Tarih Dergisi, 3-4 (1951), S. 73-86.
2. "Salomon Schvveigger ve Seyahat-Nâmesi." Tarih Dergisi, 17-18 (1963), S.
119-140.
3. "Batılı Tarihçilerin Görüşleri ve Biz." Türk Kültürü, 11 (1963), S. 1-4.
4. "Atatürk'ün Ardından." Türk Kültürü, 13 (1963), S. 130-132.
5. "Bir Resital ve Bir Hatıra. "Musiki Mecmuası, 197 (1964), S. 142.
6. "Demokratik Eğitim ve Bazı Problemlerimiz." Türk Kültürü, 18 (1964),
S. 14-17.
7. "İnsanlık İdeali ve Türkler." Türk Kültürü, 21 (1964), S. 6-8.
8. "Atatürk ve İstiklâl." Türk Kültürü, 26 (1964), S. 77-79.
9. "İmâd es-Serâvî ve Eseri." Tarih Dergisi, 20 (1965), S. 73-86.

10. "Gençlik, Atatürk ve Öğütleri." Türk Kültürü, 43 (1966), S. 8-10.
11. "Onaltıncı Yüzyılda Ankara." Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1 (1967),
S. 71-75.
12. "Osmanlı Ceza Hukuku ile İlgili Belgeler." Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 3
(1967), S. 40-42.
13. "XVI. Yüzyılda Ruûs ve Önemi." Tarih Dergisi, 22 (1967), S. 17-34.
14. "Türkçe'nin Farsça Üzerindeki Tesirleri." Türk Kültürü, 51 (1967), S. 11-13.
15. "Atatürk ve Millî Eğitimin Hedefleri." Türk Kültürü, 61 (1967), S. 23-25.
16. "Doğu Kalkmıyor mu?" Türk Kültürü, 62 (1967), S. 9-12.
17. "Ana Eğitim Esasları ve Yeni Eğitim Yönetmeliği." Türk Kültürü, 63
(1968), S. 17-22.
18. "Onaltıncı Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir." Belgelerle Türk Tarihi Dergi¬
si, 7 (1968), S. 76-80.
19. "Diyarbekir Beylerbeyliğinin İlk İdarî Taksimatı." Tarih Dergisi, 23 (1969),
S. 23-34.
20. "Yabancı Gözü İle Türk Zaferlerinin Sebepleri." Türk Kültürü, 94 (1970),
S. 636-639.
21. "Atatürk ve Aydınlar." Türk Kültürü, 97 (1970), S. 17-20.
22. "Eski Malatya'da Silâhdar Mustafa Paşa Hanı." Tarih Enstitüsü Dergisi, 1
(1970), S. 63-92.
23. "Muzafferüddin Şah ve II. Abdühamid Devrinde Türk-İran Dostluk Te¬
zahürleri." İran Şehinşahlığı'nın 2500. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, İs¬
tanbul 1971, S. 137-193.

24. "The Display of Friendship Between Iran and Turkey During the Time of
Mozaffaroddin Shah and Sultan Abdelhamet II." Journal ofCultural Insti-
tute, IV, S. 57-66.
25. "Silâhdar Mustafa Paşa Hanı'na Ait Bir Vesika." Tarih Dergisi, 25 (1971),
S. 73-78.
26. "Türk Hizmetine Giren Bazı Kıbrıs Müdafileri." Milletlerarası Birinci Kıbrıs
Tetkikleri Kongresi, Türk Heyeti Tebliğleri, Ankara 1971, S. 105-107 u. 109-112.
27. "Millî Eğitim veya Millî Felâket." Devlet, 110 (1971), S. 6-7.
28. "Mora'da Osmanlı-Türk İnşa Faaliyetleri." Güney-Doğu Avrupa Araştır¬
maları Dergisi, I (1972), S. 13-18.
29. "50. Yıldönümü Dolayısıyla Başkumandanlık Meydan Muharebesinin
Türk veya Dünya Tarihi'ndeki Önemi." Türk Kültürü, 118 (1972), S. 18-31.
30. "Türk Kültür Tarihi Bakımından Arşivlerimizin Önemi." Belleten, 147
(1973), S. 305-319.
31. "Einige Verteidiger Zyperns in türkishen Diensten." Erster internationaler
Kongrefi zur Zypernkunde, Referate, Levkosia 1973, III, S. 105-108.
32. "Millî Mücadele Devri Heyecanı." Töre, 27 (1973), S. 1-14.
33. "Kanunî Devrinde Malatya Şehri." VII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Su¬
nulan Bildiriler, II (1973), S. 56-58.
34. "Tur 'Abidin im 16. Jahrhundert nach den osmanischen Katasterbüc-
hern." XVIII. Deutscher Orientalistentag, Vortrage, ed. by W. VOIGT, Wies-
baden 1974, S. 142-148.
35. "Kıbrıs'ta Türk İdaresi." Töre, 39 (1974), S. 20-25.
36. "Kanunî Devri Başlarında Güney-Doğu Anadolu." Atatürk Konferansları
1971-1972, Ankara 1975, S. 61-74.
37. "XVI. Yüzyılda Güney-Doğu Anadolu'nun Ekonomik Durumu (Kanunî
Süleyman ve II. Selim Devirleri)." Türk İktisat Tarihi Semineri. Metinler-
Tartışmalar, Ankara 1975, S. 71-98.
38. "XIX. Yüzyılda Tahran'daki Temsilcilerimiz ve Türk-İran Münasebetleri¬
ne Etkileri." Atatürk Konferansları 1971-1972, Ankara 1975, S. 271-280.
39. "Türkiye'de Eğitim." Türk Dünyası El Kitabı, TKAE Yay. 45 Ankara 1976,
S. 1044-1059.
40. "XVIII. Yüzyılda Türk İdaresinde Nauplia (Anabolu) ve Yapıları." Ord.
Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya Armağan, Ankara 1976, S. 461-485.
41. "1849 Macar Mültecileri ve Bunların Kütahya ve Halep'te Yerleştirilme¬
leri İle İlgili Talimatlar." Türk-Macar Münasebetleri Işığı Altında II. Rdköczi
Frene ve Macar Mültecileri Sempozyumu, İstanbul 1976, S. 173-179.
42. "Cengiz Orhonlu 1927-1976, Hayatı-Eserleri-Şahsiyeti." Türk Kültürü
Araştırmaları, XV, 1-2 (1976), S. 7-32.
43. "Alman Şarkiyat Cemiyeti'nin 19. Kongresi, Freiburg im Breisgau, 28 Ey¬
lül - 4 Ekim 1975." Türk Kültürü, 162 (1976), S. 53-56.
44. "Tarihçliğimizin Dünü ve Bugünü." Türkiye'de Tarih Eğitimi, Felsefe Ku¬
rumu Seminerleri, Ankara 1977, S. 240-254.
45. "Leonhart Rauwolffs Reisevveg im Euphrat-Gebiet." XIX. Deutscher Orien¬
talistentag, Vortage, ed. by. W. VOIGT, Wiesbaden 1977, vol 1, S. 381-387.
46. "Cemal İzzet Tukin 1907-1977, Hayatı-Eserleri." Tarih Dergisi, 31 (1978),
S. 1-4.

47. "'Hâne' Deyimi Hakkında." Tarih Dergisi, 32 (1979), S. 331-348.
48. "Some Documents Concerning the Ka'ba in the 16th Century." Sources
for the History of Arabia. Maşadir ta'rih al-ğazira al-'arabiyya, ed.by
'A.M. 'ABDALLAH, S. AS-SAQQAR, Richrad T. MORTEL, ar-Riyad
1979, S. 177-181.
49. "Ottoman Caravanserais from the 17th Century." Proceedings of the Fifth
International Congress ofTurkish Art, ed. by Geza FEHER, Budapest 1979,
S. 391.
50. "Trablusgarb'a Dair bir Lâyiha." Osmanlı Araştırmaları, I (1980), S. 235-256.
51. "Avusturyalı Bir Diplamatın Lausanne Anlaşması Arefesinde Düşünce¬
leri." Osmanlı Araştırmaları, II (1981), S. 223-242.
52. "Millî Mücadele'de Anadolu." Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Arma¬
ğan, İstanbul 1981, S. 1-14.
53. "Dumlupınar Meydan Muharebesi ve Anadolu-Türk Tarihindeki Yeri."
Büyük Zafer ve Sonuçları, Boğaziçi Üniversitesi yayınları No. 354, İstanbul
1982, S. 173-187.
54. "Midhat Paşa'nın Niş Valiliği Hakkında Belgeler ve Notlar." Tarih Ensti¬
tüsü Dergisi, 11 (1982), S. 279-316.
55. "Sevres'den lausanne'a." Belleten, 183 (1982), S. 551-565.
56. "Hilâfet ve Kaldırılması." Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay'ın Anısına Arma¬
ğan, II, İstanbul 1982, S. 225-232.

57. "Ermeni Terörü ve Türk Kamu Oyu." Kemalist Ülkü, 164 (1982), S. 13-14.
58. "Osmanische Festungen auf dem Balkan im 18. Jahrhundert." lnternati-
onaler Kongrefifür Militârgeschichte, Wien 1983, Wien 1983, S. 79-83.
59. "Karamort Külliyesi." VIII. Türk Tarihi Kongresi, vol 3, TTK IX/8b, Anka¬
ra 1983, S.1651-1655.
60. "Atatürk ve Eğitim Hakkındaki Görüşleri." Atatürk Kültür ve Eğitim Semi¬
neri, 29 kasım 1982, Kayseri 1983, S. 37-40.
61. "The Siege of Vienna through Turkish Eyes." Austria Today, 1/83, S. 28-29.
62. "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Faaliyetleri Hakkında Konuşma." Si¬
vas'tan Ankara'ya, 18-27. Aralık 1919, İstanbul 1983, S. 11-16.
63. "Kalenderhâne Camii." Tarih Dergisi, 34 (1983-84), S. 485-494.
64. "XVI. Yüzyılda Türk Askerî Tarihi ile İlgili Yeni Kaynaklar." Birinci Aske¬
rî Tarihi Semineri, Ankara 1984, vol. I, S. 121-130.
65. "II. Viyana Kuşatması." Tarih ve Toplum, 1.1.1 (1984), S. 40-46.
66. "Mimar Sinan'ın Aslı Hakkında." Tarih ve Toplum, 2.4.19 (1984), S. 38-40.
67. "Die Bedeutung der osmanischen Archivalien für die Erhellung der tür-
kischen Kunstgeschichte." Osmanlı Araştırmaları, IV (1984), S. 147-160.
68. "Atatürk, Büyük İnsan." Türk Kültürü, 259 (1984), S. 3-8.
69. "Osmanlı Araştırmalarında Arşivlerin Yeri." Osmanlı Arşivleri ve Osman¬
lı Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul 1985, S. 53-60.
70. "Atatürk ve İslam Âlemi." Bilim Kültür ve Sanatta Gerçek, 1 (1985), S. 24-35.
71. "Klaus Schwarz." Tarih ve Toplum, W122 (1985), S. 29-31.
72. "Millî Mücadele'de Sivil ve Askeri İdare İlişkiler." 2. Askerî Tarih Semine¬
ri, Ankara 1985, S. 215-228.
73. "Memlûk Devrinde (eski) Malatya'da Bir Aile." Beşinci Milletlerarası Tür¬
koloji Kongresi, vol. 3/1, İstanbul 1985, S. 245-250.
74. "Tarihte Türk-Arap Münasebetlerin Kısa bir Bakış." Türk-Arap İlişkileri
İncelemeleri Danışma Toplantısı, İstanbul 1985, S. 155-164, English version
S. 165-175.
75. "Ottoman Central Administration and Arab Provinces (1870-1910)." Stu-
dies on Turkish-Arab Relations, 1986, S. 76-84.
76. "The Procurement of Labor and Materials in the Ottoman Empire (18.
and 19. Centuries)." Collection Turda, II.
77. "The Procurement of Labor and Materials, in the Ottoman Empire (16th
and 18* Centuries)." Economies et Societes dans I'Empire Ottoman (Fin du
XVIII - Debut du XX siecle ). ed. by Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT,
Paul DUMONT, Paris 1986, S. 327-333.
78. "Mevlâna Müzesi Arşivi." 2. Millî Mevlâna Kongresi, Konya 1987,
S. 101-109.
79. "Tanzimata Yöneltilen Eleştiriler." Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi Semineri,
Bildiriler, Ankara 1987, S. 105-111.
80. "16. Yüzyılda Avrupa'da Türk İmajı." /. Uluslararası Seyahatnamelerde
Türk ve Batı İmajı Sempozyumu Belgeleri, Eskişehir 1987, S. 91-94.
81. "Atatürk'ün 'Cumhuriyet Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Nesiller İs¬
ter' Sözü ve Yorumu." /. Milletlerarası Gençlik Kongresi, 26-28. Ekim 1987,
Konya 1987, S. 291-294.
82. "Die Rolle Atatürks in der türkischen Befreingsbewegung (1918-1923)."
Turkestan als historischer Faktör ıınd politische İdee (Festschrift B. Hayit), ed.
by E. v. MENDE, Köln 1988, S. 47-58.
83. "Kozanlı bir Halk Şairi: Mehmet Halaçoğlu." /. Mersin Millî Kültür ve Eği¬
tim Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1988, S. 74-83.
84. "Evliya Çelebi'nin Mardin ve Yöresi Hakkında Yazdıkları." Türklük Araş¬
tırmaları Dergisi, 4 (1989), S. 225-227.
85. "Maraş Müdafaası ve Kahraman Kadınlarımız." Kahraman Maraş Dergisi,
Ankara 1989, S. 8-10.86.
87.
89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.
99. 100.
101. 102.
103. 104.
105.

"Ta'rih Başlıklı Muhasebe Defterleri." Osmanlı Araştırmaları, 10 (1990), S. 1-37.
"Türk Tarihi'nin Kaynakları." Fırat Üniversitesi Tarih Metodolojisi ve Türk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, ed. by Abdülkadir YUVALI, Elazığ 1990, S. 47-52.
"Mevlevîlik ve Sosyal Hayat." 77. Milletlerarası Mevlânâ Kongresi, Konya 1991, S. 95-102.
"Osmanlı Devleti'nde Mevleviler." Belleten, 55/213 (1991), S. 351-358.
"Vakıf Tesisinde Devlet Katkısı." Osmanlı Araştırmaları, 11 (1991), S. 123-128.
"Yurtluk - Ocaklık Deyimleri Hakkında." Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Ar¬mağan, İstanbul 1991, S. 269-278.
"Osmanlı Arşivlerinin Tarih Açısından Önemi ve Bazı Sorunları." İlim ve Sanat, 29 (1991), S. 20-23.
"Tanıyanlara ve Arkadaşlarına göre Atatürk." Ata Dergisi, Konya, I (1991), S. 17-26.
"Atatürk'ün Çizdiği Hedefler ve Varabildiklerimiz." Türk Kültürü, 333 (1991), S. 91-94.
"Sunuş." Caner ARABACI, Millî Mücadele'de Konya Öğretmenleri, Konya 1991, S. III-IV.
"BalıkesirTi bir Eğitimci: İsmail Hakkı Uzunçarşılı." Atatürk Eğitim ve Türkiye'nin Çağdaşlaşması Semineri, Bursa 1991, S. 43-47.
"Değerlendirme." Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, S. 167-174.
"Milli Mücadele Kahramanlarının Varisleri, Milli Mücadele'de Konya ve Milli Egemenlik Sempozyumu, (23-24 Mayıs 1991), Konya 1991, 91-94.
"Türk-Kürt İlişkileri Hakkında." Türk Kültürü 30-346 (1992), S. 66-69. "Introduction." H.W. LOWRY, Studies in Defterology. Ottoman Society in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, İstanbul 1992, S. 1-2.
"Sivas Mevlevihânesi." IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1992, 83-92.
"VValter Hinz'in (106-1992) Ardından." Osmanlı Araştırmaları XIII (1993), S. IX-XII.
"Kozanlı Halk Şairi Muhsin Yıldırım ve bir Destanı." Prof. Dr. Şükrü El-çin'e Armağan, Ankara 1993, S. 132-138.
"16. Yüzyılda Doğu ve Güney-Doğu Anadolu'da Yönetim ve Nüfus." Parlamentar, 19 (1993), S. 22-27; reprinted in: Türk Kültürü, 370 (1994), S. 77-86; Forum, 15 (1994), S. 30-34.
"Ocaklık Deyimi Hakkında." XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1994, S. 873-877.


106. "Das Mevlevihane in Samsun." Osmanlı Araştırmaları, XIV (1994), S. 77-90.
107. "Wie ein Beğlerbeğ im sechzehnten Jahrhundert seines Amtes vvaltete."
Armağan, Festschrift für Andreas Tietze, ed. by I. BALDAUF, S. FAROQHI,
Prag 1994, S. 113-121.
108. "Osmanlı Maliyesinde İlhanlı Tesirleri." Aspect of Ottoman History, Papers
from Ciepo IX, A. SINGER, A. COHEN (Hg.), Scripta Hierosolymitana,
XXXV, Jerusalem 1994, S. 162-166, 328.
109. "Max Freiherr von Oppenheim ve Eserlerinde II. Abdülhamit Devrine ait
Bilgiler." Sultan II. Abdülhamit ve Devri Semineri, ed. by M. S. KÜTÜKOĞ-
LU, İstanbul 1994, S. 13-27.

110. "Değerlendirme." Ibid., S. 223-225.
111. "Millî Mücadele ve Çağdaş Avrupa Basınında Yankıları." 7. Uluslararası
Atatürk Sempozyumu, 21-23 Eylül 1987, Ankara 1994, S. 813-821.
112. "Über die Ta'rih geannte Defter-Gattung als Quelle zur osmanischen
VVirtschafts- und Sozialgeschichte." Türkische VVirtschafts- und Sozialgesc-
hichte von 1071 bis 1920, ed. by H.G. MAJER, R. MOTIKA, Wiesbaden
1995, S. 115-118.
113. "Türk-Ermeni İlişkileri Hakkında." Türk Dünyası Tarih Dergisi, 98 (1995),
S. 43-48.
114. "Timar Tevcihleri Hakkında." Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri, ed.by
M.S. KÜTÜKOĞLU, İstanbul 1995, S. 67-74.
115. "Bazı Osmanlı Tarihî Eserlerine ve Arşiv Belgelerine Göre Türk, Kürt ve
Arap Deyimleri Hakkında." Anadolu Dü-Tarih ve Kültür Araştırmaları Der¬
gisi, I (1996), S. 1-5.
116. "Avrupa'da Türk Görünümü." Osman Gazi ve Dönemi Sempozyumu Sonuç
Bildirileri, ed.by K. ATLANSOY, S. SEVİM, Bursa 1996, S. 39-42.
117. "Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi'nin Önemi Hakkında." Türkiyat Araştır¬
maları Dergisi, II (1996), S. 25-26.
118. "Yoldaşlık Deyimi Hakkında." ]ournal ofTurkish Studies, 20 (1996), S. 9-12.
119. "Osmanlı Belgelerinde Konut Terminolojisi." Tarihten Günümüzde Anado¬
lu'da Konut ve Yerleşme, Habitat II, İstanbul 1996, S. 264-268 (engl. Übers.
zus. m. Joyce Matthews).

120. "Timar Ruznamçe Defterleri'nin Biyografik Kaynak Olarak Önemi." Bel¬
leten, LX/227 (1996), S. 127-138.
121. "Eser Hakkında." Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihî Gelişi¬
mi, Said Öztürk, İstanbul 1996, S. 7-8.
122. "Türkler ve Balkan Milletleri arasında kültürel ilişkiler-Sorunlar", Belle¬
ten, LX/227, (1996), S. 127-138.

123. "Osmanlı Devleti hakkında", Cogito, Osmanlılar Özel Sayısı, sayı 19,
(1999), s. 86-92.
124. "16. yüzyılda Avrupa'da Türkler ile ilgili yayınlar", Cogito, sayı 19,
S. 313-319.
125. "Müzakereler", XV ve XVI. asırları Türk Asrı yapan değerler, İstanbul 1997,
S. 101-106.
126. "Osmanlı'nın 700. kuruluş yıldönümünü anarken", İslâm Araştırmaları
Dergisi, sayı 3, (1999), S. 1-7.
127. "Ottoman Period", Kalenderhane in istanbul, Ed. C. L. Striker ve D. Kuban,
VVİesbaden 1997, S. 17-21, 37-40.
128. "Engelbert Kaempfer ve İran'da gördükleri", Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı
15 (1997), S. 381-391.
129. "Einige osmanisch-türkische Urkunden über die Abu Rise, eine seyh-Fa-
milie der Mevvali im 16. Jh.", Annaeherung an das Fremde, Stuttgart, Franz
Steiner Verlag 1998, S. 430-434.
130. "80. yılında 19 Mayıs", Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, İspar¬
ta 1998, sayı 3, S. 15-18.
131. "Osmanlı Devleti hakkında", Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,
İsparta 1999, sayı, S. 3-9.
132. "Osmanlı Devleti'nde Taşra Teşkilâtı, Tanzimata Kadar", Osamanlı, c. VI,
Ankara, 1999, s. 77-88.
133. "Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni Soykırımı iddiaları", Ermeni Sorunu ve
Bursa Ermenileri, yay. Saime Yüceer, Bursa 2000, S. 1-16.
134. "İki anlamlı 700. yıl kutlaması", Kitap Kokusu, Simürg yayını, sayı 2-3, İs¬
tanbul 2000, S. 138-142.
135. "Ermeni tehciri ve soykırımı iddiaları", Yeni Türkiye, Ermeni sorunu Özel
sayısı 1, sayı 37 (2001), S. 293-302.
136. "Osmanlı Devleti'nde Ermeniler hakkında", Yeni Türkiye, Ermeni Özel sa¬
yısı, II, sayı 38, s. 633-638.
137. "XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Hekimbaşılık ve Hekimler hakkında
bazı yeni tesbitler", İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, İstanbul 2001, S. 1-6.
138. "Ein Gespraech mit Prof. Dr. Nejat Göyünç", Konuşan: irene Schöneber-
ger, Istanbuler Almanach, 1 (1997), İstanbul, S. 91-92.
139. "Die Süleymaniye-Bilbiothek in istanbul", Istanbuler Almanach, 2, (1998),
S. 45-47.
140. "Osmanlı Devleti'nde Ermeniler hakkında", Osmanlı'dan günümüze Erme¬
ni Sorunu, Yay. Hasan Celâl Güzel, Yeni Türkiye yayını, Ankara 2000,
S. 35-43.
141. "Tanzimat arefesinde ve hemen sonrasında Tersâne-i Âmire'de işçi

emekliliği ve iş kazasına uğrayanlara yapılan işlemler hakkında", Tarih boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, 6-7 Haziran 1996, İstanbul, Bil¬diriler, İstanbul 1997, S. 67-73.
142. "Gaziantep Tarihi ile ilgili bazı notlar", Osmanlı döneminde Gaziantep Sem¬
pozyumu, 11 Ekim 1999, yay. Yusuf KÜÇÜKDAG, Gaziantep 2000, s. 45-48.
143. "16. yüzyılda Diyarbakır (Amid) şehri-sosyal ve ekonomik durum",
Uluslararası Selahaddin-i Eyyubi Sempozyumu, 23-24 Kasım 1996, Diyarba¬
kır 1997, s. 193-196.
144. "Bir öğrencinin İkinci Dünya Harbi anıları", Altıncı Askerî Tarih Semineri
Bildirileri, İkinci Dünya Harbi ve Türkiye, 20-22 Ekim 1997, İstanbul, Anka¬
ra 1998, s. 543-54.
145. "Kuruluş devrinde askerî teşkilât ve devşirme düzeni", Osmanlı, VI, s.
558-560.
146. "Provincial Organization of the Ottoman Empire in Pre-Tanzimat Peri¬
od", The Great Ottoman-Turkish Civilisation.
C. ARTICLES İN ENCYLOPEDIAS
1. "Anabolu." DVIA, vol. 3, S. 105-106.
2. "Defter." DVIA, vol. 9, S. 88-90.
3. "Diyarbakır." DVIA, vol. 9, S. 464-469.
4. "Kara Celebi-zade." The Encyclopaedia of islam , vol. IV, S. 573-57A.
5. "Kemal Re'is." The Encyclopaedia of islam2, vol. IV, S. 881-882.
6. "Kenan Pasha." The Encyclopaedia of islam2, vol. IV, S. 884-885.
7. "Serdâr." İslam Ansiklopedisi, vol. X, S. 512-513.
8. "Tavâsî." İslam Ansiklopedisi, vol. XII/I, S. 66.
9. "Tevkî." İslam Ansiklopedisi, vol. XII/I, S. 217-219.

10. "Turkey." (gemeinsam mit Salih TUĞ) Bibliographical Introduction to Legal
History and Ethnology, ed.by John Gilissen, Brüssel 1972, S. 1-26.
11. "Urfa." İslam Ansiklopedisi, vol. XIII, S. 50-57.
12. "Van." İslam Ansiklopedisi, vol. XIII, S. 197-202.
13. "Hane, c. XV, S. 552-553.
14. "Has, c. XVI, S. 268-270. (Bu madde Cengiz Orhonlu ile birlikte çift imzalı.)
15. Hüseyin Paşa, Küçük, c. XIX, S. 6-8.
D. BOOK REVIEWS
1. BABINGER, F., Drei Stadtansichten von Konstantinopel, Galata (Pera) und Skutari aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Reprinted in: Tarih Der¬gisi, 17-18 (1962-63), S. 283-285.
2.
3.
BABINGER, Fv Zvvei Stambuler Gesamtansichten aus den Jahren 1616 und 1642. Reprinted in: Tarih Dergisi, 17-18 (1962-63), S. 285-286. BARTL, P., Der Westbalkan zwischen spanischer Monarchie und Osma-nischem Reich. VViesbaden 1974. Reprinted in: Güney-Doğu Avrupa Araş¬tırmaları Dergisi, 6-7 (1977-1978), S. 307-310.
4.
BATU, H., BACCjUE-GRAMMONT, J.-L. (ed.), L'Empire Ottoman, la Re-publique de Turquie et la France. İstanbul, Paris 1986. Reprinted in: Os¬manlı Araştırmaları, 6 (1986), S. 252-254.
5. BERNATH, M., NEHRING, K. (Hg.), Historische Bücherkunde Südoste-
uropas. Vol. 2,1, München 1988. Reprinted in: Osmanlı Araştırmları, 10
(1990), S. 239-240.
6. BİNARK, İ., 3 ve 5 Numaralı Mühimme Defterleri. Ankara 1993-94. Rep¬
rinted in: Osmanlı Araştırmaları, 15 (1995), S. 335-336.
7. DANKOFF, R., KREISER, K., Materialien zu Evliya Çelebi, Bibliographie
Raisonnee. Reprinted in: Osmaıtlı Araştırmaları, 13 (1993), S. 246.
8. FAROQHI, S., Der Bektaschi-Orden in Anatolien. Wien 1982. Reprinted
in: Osmanlı Araştırmaları, 4 (1984), S. 339-340.
9. FAROCjHI, S., Tovvns and Tovvnsmen of Ottoman Anatolia. Cambridge
u.a. 1984. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 5 (1986), S. 270-272.

10. FAROQHI, S., Herrscher über Mekka. München, Zürich 1990. Reprinted
in: Osmanlı Araştırmaları, 12 (1992), S. 487-490.
11. FINKEL, C., The administration of VVarfare. The Ottoman Military Cam-
paigns in Hungary, 1593-1606. Wien 19888. Reprinted in: Osmanlı Araştır¬
maları, 13 (1993), S. 249.
12. GÖKMAN, M., Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası. İstanbul
1963. Reprinted in: Türk Kültürü, 14 (963), S. 83-84.
13. GÖKMAN, M., Hüseyin Rahmi Gürpınar, Açıklamalı Bibliyografya. İs¬
tanbul 1966. Reprinted in: Türk Kültürü, 51 (1967), S. 64-65.
14. GÖLLNER, C., Turcica. Die europâischen Türkendrucke des XVI. Jahr¬
hunderts, I. Bukarest, Berlin 1961. Reprinted in: Tarih Dergisi, 19 (1964),
S. 171-174.
15. Grundbegriffe der Geschichte, Gütersloh 1994. Reprinted in: Tarih Dergisi, 21
(1966), S. 135-136.
16. HADDAD, W.W., OCHSENVVALD, W., Nationalism in a Non-National

State. The Dissolution of the Ottoman Empire. Columbus (Ohio) 1977. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 2 (1981), S. 254-260.
17.
HÜTTEROTH, VV.-D., Palâstina und Transjordanien im 16. Jahrhundert. Tübingen 1978. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 1 (1980), S. 286-287.
18.
HÜTTEROTH, W.-D., Türkei. Darmstadt 1982. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 3 (1982), S. 362-363.
19.
HÜTTEROTH, W.-D., ABDULFATTAH, K., Historical Geography of Pa-lastine, Trasjordan, and Southern Syria in the Late 16"1 Century. Erlan-gen 1977. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 1 (1980), S. 284-286.
20.
JEFFS, J.E. (ed.), The George C. McGhee Library. Washington D.C. 1984. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 9 (1989), S. 410-411.
21.
KIEL, M., Art and Sodety of Bulgaria in the Turkish Period. Assen, Ma-astricht 1985. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 6 (1986), S. 248-249.
22.
KIEL, M., Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans. London 1990. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 10 (1990), S. 241-243.
23.
KREUTEL, R.F., TEPLY, K., Der Löwe von Temeschvvar. Graz u.a. 1981. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 3 (1982) S. 352-354.
24.
KUNKE, M., Nomadenstâmme in Persien im 18. und 19. Jahrhundert. Berlin 1991. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 12 (1992), S. 466-471.
25.
LAUT, J.P., SORGE, T., Kleinasien im 17. Jahrhundert nach Evliya Çele¬bi. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 13 (1993), S. 245-246.
26. LOVVRY, H. W., Trabzon Şehrinin İslâmlaşması ve Türkleşmesi. İstanbul
1981. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 3 (1982), S. 357-358.
27. MAJER, H.G. (ed.), Das osmanische Registerbuch der Beschvverden. Vol.
1, Wien 1984. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 5 (1986), S. 273-274.
28. V. MENDE, R., Mustafa 'Ali's Fursat-name. Berlin 1989. Reprinted in: Os¬
manlı Araştırmaları, 10 (1990), S. 236-238.
29. MÜLLER-VVIENER, M., Eine Stadtgeschichte Alexandrias von 564 /1169
bis in die Mitte des 9/15. Jahrhunderts. Berlin 1992. Reprinted in: Osman¬
lı Araştırmaları, 12 (1992), S. 493-494.
30.
NEHRING, K., Adam Freiherr zu Herbersteins Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel. München 1983. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 4 (1984), S. 340-342.
31
NIEDERKORN, J.P., Die europâischen Mâchte und der "Lange Türkenk-rieg" Kaiser Rudolfs II. VVien 1993. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 15 (1995), S. 332-334.
32. ÖKE, M.K., (Hg.) İngiliz Belgelerinde Lozan Barış Konferansı (1922-1923). Vol. I, İstanbul 1983. Reprinted in: Tarih ve Toplum 1.1.2. (1984), S. 309-311.
33. PANZAC, D., La peşte dans I'Empire Ottoman (1700-1850). Paris Leiven
1985. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 6 (1986), S. 249)-251.
34. PETRITSCH, E.D., Register der osmanischen Dokumente im Österreic-
hischen Staasarchiv, I. VVien 1991. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 13
(1993), S. 246-247.
35. Eucharisterion: Essay Presented to Omeljan PRITSAK on His Sixtieth
Birthday by His Colleagues and Students. Cambridge (Mass.) 1981. Rep¬
rinted in: Osmanlı Araştırmaları, 3 (1982), S. 354-357.
36. SAVAŞ, S., Bir Tekkenin Dinî ve Sosyal Tarihi, Sivas Ali Baba Zaviyesi.
İstanbul 1992. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 13 (1993), S. 247-248.
37. SCHAENDLINGER, A.C., Die Feldzugstagebücher der ersten und zwe-
iten ungarischen Feldzüge Süleymans I. VVien 1978. Reprinted in: Osman¬
lı Araştırmaları, 4 (1984), S. 337-339.
38. SCHULZE, W., Reich und Türkengefahr im spâten 16. Jahrhundert.
München 1978. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 2 (1981), S. 261-262.
39. SCHVVARZ, K., Der Vordere Orient in den Hochschulschriften Deutsch-
lands, Österreichs und der Schweiz. Freiburg i. Br. 1980. Reprinted in: Ta¬
rih Enstitüsü Dergisi, 10-11.1979-1980 (1981). S. 446-448.
40. SCHVVARZ, A., VVINKELHANE, G., Der osmanische Statthalter iskender
Pascha (gest. 1517) und seine Stiftungen in Âgypten und am Bosphorus.
Bamberg 1985. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 6 (1986), S. 251-252.
41. STOJANOVV, V., Die Enstehung und Entvvicklung der osmanisch-tür-
kischen Palâographie und Diplomatik. Berlin 1983. Reprinted in: Osman¬
lı Araştırmaları, 4 (1984), S. 342-343.
42. STRATKÖTTER, R., Von Kairo nach Mekka. Sozial- und VVirtschaftsgesc-
hichte der Pilgerfahrt. Berlin 1991. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 12
(1992), S. 490-492.
43. STRAUSS,}., Die Chronik des 'Isazade. Ein Beitrag zur osmanischen His-
toriographie des 17. Jahrhunderts. Berlin 1991. Reprinted in: Osmanlı
Araştırmaları, 13 (1993), S. 250-251.
44. TEPLY, K., Türkische Sagen und Leğenden um die Kaiserstadt VVien. VVi¬
en u.a. 1980. Reprinted in: Osmanlı Araştırmaları, 2 (1981), S. 261-262.
45. TEZEL, Ş., Atatürk'ün Hatıra Defteri. Ankara 1971. Reprinted in: Töre, 29-
30 (1973), S. 26-31.
46. TURKOLOGISCHER ANZEIGER 1. VVZKM 67.1975.339-488. Reprinted
in: Türk Kültürü Araştırmaları, 15.1-2 (1976), S. 343.346. - Güney-Doğu Av¬
rupa Araştırmaları Dergisi, 6-7 (1977-1978), S. 311.
47. ZACHARIADOU, E.A., Trade and Crusade. Venedig 1983. Reprinted in:
Osmanlı Araştırmaları, 9 (1989), S. 411. 412.

Nezaretinde Hazırlanana Lisanüstü Tezlerden Bazıları:

1681-1683 tarihli Konya ile ilgili ferman ve beratlar Alaaddin Ceylan Yüksek Lisans 1987
Şer`iyye sicillerine göre " XVI. yüzyıl sonu ile XVII. yüzyıl başlarında Karaman" Alaaddin Aköz Yüksek Lisans 1987
16. ve 17. yüzyıllarda Konya'da kölelik müessesesi İzzet Sak Yüksek Lisans 1987
Konya'da içtimai ve iktisadi hayat (1675-1676) Mustafa Gülcan Doktora 1989
Cevdet Kerim İncedayı ve Türk İstiklal mücadelesi konferansları Emine Gülter Yıldız Yüksek Lisans 1989
Lale Devri'nde Konya Yusuf Küçükdağ Doktora 1989
Milli Müca?dele'de Kastamonu öğretmenleri Mehmet Yılmaz Yüksek Lisans 1989
Gotthard Jaschke ve Türk inkılap tarihine hizmetleri Ramazan Çalık Yüksek Lisans 1990
Asker mektupları Mustafa Arıkan Yüksek Lisans 1990
Kanuni Sultan Süleyman'ın Estergon Seferi Mehmet İpcioğlu Yüksek Lisans 1989
İkinci Büyük Millet Meclisi ve faaliyetleri (1923-1927) Dursun Gök Doktora 1991
Şer`iyye sicillerine göre sosyal ve ekonomik hayatta köleler (17.ve 18. yüzyıllar) İzzet Sak Doktora 1992
XVI. yüzyılda Ergani Sancağı Mehmet Salih Erpolat Yüksek Lisans 1993
Kanuni zamanında Akşehir kazası Alaeddin Ceylan Doktora 1993
Özü ile ilgili 17. yüzyıl mühimme hükümleri ve kalesi Mustafa Murat Öntuğ Yüksek Lisans 1995
1702-1708 tarihleri arasında Türk-Fransız ilişkilerinde konsolos arzları ve bunlara ait hükümler
Consulate petitions and rule relations between Turhish-French in 1702-1708
Ayşin Şİşman Yüksek Lisans 1995
Hamdi Ragıp Atademir (hayatı, şahsiyeti ve eserleri) Mustafa Arıkan Doktora 1995
16. yüzyıl ortalarında Dİyarbekir Beylerbeyliği`nde vakıflar Alpay Bizbirlik Doktora 1995
XVI. yy'ın ikinci yarısında Malatya sancağına ait tımar tevcihlerinin mufassal defterlerle karşılaştırılması
The Comparison study of the "Tımar" grants that belong to Malatya "Sancak" with the "Detailed Notebook"
Fahri Yelkovan Yüksek Lisans 1996
Haşim İşcan`ın hayatı ve görevleri (Bursa valiliği ağırlıklı) Burhanettin Ayanoğlu Yüksek Lisans 2000
Konya vilayetinde muhacir yerleşmeleri Mehmet Yılmaz Doktora 1996
14. yüzyılda Anadolu uc beyliklerindeki iktisadi hayat üzerine bir araştırma
A Research upon the economic life of Anatolian frontier emiratesi in the fourteenth century
Cafer Çiftçi Yüksek Lisans 1997
1777-1780 yılları arasında Amasya Hasan Ali Yavuz Yüksek Lisans 1999
1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi ve Muğla yöresinin bu harbe katkısı Biray Çakmak Yüksek Lisans 1999
İrfan gazetesi Hasan Bulut Yüksek Lisans 1999
Cumhuriyet Döneminde Denizli kazası Mehmet Ali Uysal Yüksek Lisans 1999


[ Geri Dön ]

Osmanlı Tarihçileri

Copyright © Gönderen: Osmanlı Araştırmaları - (11131 okuma)

 
 

Encyclopedia ©

Ziyaretçi İstatistikleri

Açılış Sayfası Yap

Mehmet İPÇİOĞLU tarafından hazırlanan bu site.


3 Temmuz 2001'de aramızdan ayrılan Nejat Göyünç'e İthaf Edilmiştir
Sayfa Üretimi: 0.208 Saniye