0
Makaleler | Osmanlı Tarihçileri | Osmanlı Tarih Deyimleri | Osmanlılar | Popüler Konular | Olaylar| Osmanlı Bibliyografyası | Bildiriler
Süreli Yayınlar| Arşiv Belgeleri & Rehber | Doktora Tezleri | Mücmel Osmanlı Tarihi


· Ana Sayfa
· Anketler
· Araştır
· Hesabınız
· İletişim
· Konular
· Metin Sürümü
· Tavsiye Et
· Yazı GönderŞu an sitede, 23 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.Oryentalistlerin Gözüyle
31 Mart Fotoğrafları
Çeşitli Vesikalar
Osmanlı Arşivinden
Kisve Bahası Belge
Mulâj-i Ruznamçe
Gazavat-ı Murad
Ahkâm Defteri
Feth-i Estergom
ingilizce haritalar
Türkçe haritalar
Şeriyye Sicilleri
Fermanlar
Ermeni Vahşeti
Topkapı Sarayı
Surnâme-i Vehbi
Kıyâfet-nâme
Osmanlı Kilimleri
Osmanlı Nakışı
Osmanlı Vazoları
Osmanlı'da BağdadOttoman History WritingNuruosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kazasker RuznamçeleriEurope''s Muslim CapitalChanging Perceptions of the Ottoman Empire: The Early CenturiesChristians, Jews and Muslims in the OttomanEmpire: Lessons for Contemporary CoexistenceIslamızatıon In The Balkans As An Hıstorıographıcal Problem: The Southeast-European PerspectıveThe Guilds Of Jerusalem in Ottoman Period

 
  KARAPINAR SULTAN SELİM KÜLLİYESİ'NDE YOLCULARA MAHSUS MEKANLAR VE VAKIFLARI


Sayfa: 1/7

Prof .Dr. Yusuf KÜÇÜDAĞKarapınar, İstanbul-Hicaz kervan yolu üzerinde bulunan Konya'ya bağlı bir kasabadır. Orta Anadolu'yu Çukurova ve Suriye'ye bağlayan en kısa güzergâhta bulunmasına rağmen bir yerleşim birimi olarak ortaya çıkması, XVI. yüzyıl başlarındadır. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferi (1514) dönüşünde Karapınar'ın bulunduğu yere bir derbend köyü kurup çevresini surla çevirmiş, bazı Türkmen aşiretlerini buraya derbentçi olarak yerleştirmiştir.1515'te Karapınar'ın meskûn bir yer haline geldiği 1516'da başlayan Mısır Seferi sırasında ordunun konakladığı menzilleri tesbit eden Haydar Çelebi'nin burayı "Karapınar Yurdu" olarak kaydetmesinden anlaşılmaktadır. Orta Anadolu'nun en ıssız bölgesinde emniyeti sağlamak maksadıyla kurulan bu küçük derbent köyü, artık yolcuların sığındığı bir yer haline gelmiş bulunuyordu. Köyü çeviren küçük sûr, buraya sığınan hac kafileleri ile az sayıda ticari kervanın güvenliği için yeterli oluyordu. Oysa derbendin inşasından kısa bir süre sonra Suriye, Mısır, Irak fethedilmiş, buradan geçen yolun önemi daha da artmıştır. İstanbul-Hicaz arasındaki bu kısa yolun artan önemine karşılık Karapınar'a iskân edilen derbentçiler, buradaki su sıkıntısına dayanamayıp 8-10 sene sonra dağılmışlardır. Bu sebeple 1530'da köyde hiç kimse bulunmuyordu. Köy boş kalınca bu mevki korumasız kalmış, yolcular sıkıntı çekmeye başlamışlardır. 1559'da vuku bulan Konya Savaşı'nda yenilip İran tarafına firar eden Şehzâde Bâyezid'i takip eden Konya Valisi Şehzade II. Selim, askeriyle Karapınar civarında 10 gün oturmuş, yiyecek ve su sıkıntısı çekmiştir. 14 Mayıs 1560 tarihli Mühimme kaydına göre Karapınar denilen yerde içinde oturanların bulunmadığı harap bir köy vardır. Tapu Tahrir Defteri'ne göre burası şenlenmesi gereken terk edilmiş bir derbent köyüdür. İşte bu terk edilmiş köyün Kanunî Sultan Süleyman' ın saltanatı, Şehzade II. Selim'in Konya valiliği sırasında ihyasına karar verilmiş,14 Mayıs 1560'ta burda bir kervansaray, mescit ve hamamın bina edilmesine dair Dîvân-ı Hümayûn'dan izin çıkmıştır. II. Selim, bir taraftan külliyenin yapımını sürdürürken diğer taraftan 120 hâne Türkmen'i Karapınar'a yerleştirmiştir. Daha sonra buraya Aksaray, Niğde ve Lârende (Karaman) gibi çevre kazalardan değişik esnaf grupları getirilerek iskân edilmiştir. Kanuni'nin padişahlığı sırasında külliye inşa edilip, burada bir kasaba kurulduğu için Karapınar'a Sultaniye adı verilmiştir.
Sonraki Sayfa (2/7) Sonraki Sayfa

[ Geri Dön ]

Makaleler

 
 

Encyclopedia ©

Ziyaretçi İstatistikleri

Açılış Sayfası Yap

Mehmet İPÇİOĞLU tarafından hazırlanan bu site.


3 Temmuz 2001'de aramızdan ayrılan Nejat Göyünç'e İthaf Edilmiştir
Sayfa Üretimi: 0.204 Saniye