0
Makaleler | Osmanlı Tarihçileri | Osmanlı Tarih Deyimleri | Osmanlılar | Popüler Konular | Olaylar| Osmanlı Bibliyografyası | Bildiriler
Süreli Yayınlar| Arşiv Belgeleri & Rehber | Doktora Tezleri | Mücmel Osmanlı Tarihi


· Ana Sayfa
· Anketler
· Araştır
· Hesabınız
· İletişim
· Konular
· Metin Sürümü
· Tavsiye Et
· Yazı GönderŞu an sitede, 43 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.Oryentalistlerin Gözüyle
31 Mart Fotoğrafları
Çeşitli Vesikalar
Osmanlı Arşivinden
Kisve Bahası Belge
Mulâj-i Ruznamçe
Gazavat-ı Murad
Ahkâm Defteri
Feth-i Estergom
ingilizce haritalar
Türkçe haritalar
Şeriyye Sicilleri
Fermanlar
Ermeni Vahşeti
Topkapı Sarayı
Surnâme-i Vehbi
Kıyâfet-nâme
Osmanlı Kilimleri
Osmanlı Nakışı
Osmanlı Vazoları
Osmanlı'da BağdadOttoman History WritingNuruosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kazasker RuznamçeleriEurope''s Muslim CapitalChanging Perceptions of the Ottoman Empire: The Early CenturiesChristians, Jews and Muslims in the OttomanEmpire: Lessons for Contemporary CoexistenceIslamızatıon In The Balkans As An Hıstorıographıcal Problem: The Southeast-European PerspectıveThe Guilds Of Jerusalem in Ottoman Period

 
  İsrafil KURTCEPHE


Prof.Dr. İsrafil KURTCEPHE
Doğum Yeri : Afşin/KAHRAMANMARAŞ

Doğum Tarihi: 1958

Lise: Afşin Lisesi

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Lisansüstü: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mesleki Deneyimi:

· Araştırma Görevlisi. 1981-1982 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

· Öğretmen Teğmen. 1982-1986 Kuleli Askeri Lisesi

· Öğretim Üyesi Dr.Üsteğmen, Doç.Dr. Yüzbaşı, Doç.Dr. Binbaşı, Doç.Dr. Kıdemli Binbaşı:

1986-1989 Kara Harp Okulu

· Öğretim Üyesi Prof.Dr.: 1999-...Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih BölümüYönetsel Görevleri:

· Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanlığı: 1990-1999

· Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı: 1999-...

· Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi Müdürlüğü: 1999-

· Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: 1999-...

· Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği: 1999-...Diğer Üyelikler:

· Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı Atatürkçülük Araştırma

ve Eğitim Merkezi Genel Kurul Üyeliği

· Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı Askeri Tarih Kurulu Üyeliği

· Türkiye Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

· Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM

Bilim Danışmanlığı

· Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Dergisi Gerçek Ermeni Dosyası Bilim Kurulu Üyeliği

· Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Tarih Dergisi Bilim Kurulu ÜyeliğiMedeni Durumu: Evli ve iki çocuk babasıYabancı Dil: Fransızca

AKADEMİK YAYINLAR :KİTAPLAR:1- Türk-İtalyan İlişkileri (1911-1916), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1995.

2- Kara Harp Okulu Tarihi, Kara Harp Okulu Yayını, Ankara 1992.

3- Kuleli Askeri Lisesi Tarihi, Kuleli Askeri Lisesi Yayını, İstanbul 1985.

4- Kara Harp Okulu'nda Öğretimin Gelişmesi, Kara Harp Okulu Yayını, Ankara 1994.

5- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası'nda Musul Sorunu , Kara Harp Okulu Yayını , Ankara, 1998.

6- Laiklik ve Çağdaşlaşma , Kara Harp Okulu Yayını, Ankara, 1994.MAKALELER:1- Trablusgarb'ın İtalyanlarca İşgali, Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının Direnişe Katılmaları,

A.Ü.Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Yıl:3,Sayı:6, Cilt:2, Kasım 1990.2- Teşkilat-ı Mahsusa Belgelerine Göre 1917 Rus İhtilali Sırasında Türkistan, A.Ü. Türk İnkılap

Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Sayı :12, Ankara 1993.3- Osmanlı Parlementosu ve Türk İtalyan Savaşı (1911-1912), OTAM Dergisi, sayı: 4, Ankara 1993.4- 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı'nda Kızıldeniz Mücadelesi, Askeri Tarih Bülteni, Yıl:15,Sayı:29,

Ağustos 1990.5- Tevhid-i Tedrisat'a Geçiş Döneminde Tokat Askeri Rüştiyesi, Türk Dünyası Tarih Dergisi,

Kasım 1991.6- Rodos ve Oniki Ada'nın İtalyanlarca İşgali, OTAM Dergisi,Sayı:2, Ankara 1991.7-İtalyan Donanması'nın Çanakkale Boğazını Geçme Teşebbüsleri,OTAM Dergisi, Sayı:1,

Ankara 1990.8- Sellum Meselesi ve Fransa'nın Orta Afrika Ticaret Yollarını Ele Geçirme Siyaseti,Y.Ü.

Edebiyat Fak.Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Van 1991.9- İntikam ve İttihat Komitesi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:56, Ağustos 1991.10- Harput Misyoner Merkezi'nin Belgelerine Göre Türkiye'de Amerikalı Misyonerlerin Faaliyetleri,

Türk Kültür Dergisi, Sayı: 340, Ağustos 1991.11- Birinci Dünya Savaşı başlarında Romantik Bir Türk Alman Projesi: Rauf Bey Müzesi,

OTAM Dergisi, Sayı:3, Ankara 1992.12-Türk Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İran Siyaseti,

OTAM Dergisi, Sayı: 3, Ankara 1992.13- Birinci Dünya Savaşı'nda Bir Süryani Ayaklanması, OTAM Dergisi, Sayı: 4, Ankara 1993.14- Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Kürt Aşiretleri Üzerindeki Faaliyetleri,

OTAM Dergisi, Sayı:6, Ankara 1995.15- Atatürk Dönemi Türkiye'sinin Siyasi Sosyal, Ekonomik Durumu ve Gelişmeler Sempozyumunun

Ardından , OTAM Dergisi, Sayı:6, Ankara 1995.16- Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğrencilik Yıllarında Harbiye (1899-1902), BTYM

( Bilgi Toplama ve Yayım Merkezi) Kara Harp Okulu Yayınları, Ankara 1994.17- "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Askeri Hayatı ", Türklük Projesi, Yeni Türkiye Yayınları, 2002.18- “Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı” , Türkler, Yeni Türkiye Yayınları,

Cilt:16, s.440-465, Ankara 2002.19- “Atatürk Tarih Anlayışı”, Atatürk, ADTYK, Baskıda.20- “1923’ten Günümüze Türkiye Cumhuriyeti’ne Bakış”, Atatürk Yolu Dergisi, Baskıda.

BİLDİRİLER:

1- "Teşkilat-ı Mahsusa Belgelerine Göre 1917 Rus İhtilali Sırasında Buhara Hanlığı", Beşinci Askeri

Tarih Semineri Bildirileri I, Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye

(23-25 Ekim 1995,İstanbul), Genelkurmay Basımevi, Ankara 19962- " İkinci Dünya savaşı Sonunda Türkiye Üzerinde Rus Baskısı ", Altıncı Askeri Tarih Semineri

Bildirileri (20-22 Ekim 1997, İstanbul), Genelkurmay Basımevi, Ankara 19983- “1915 Tehciri ve Ermeni Sorunu”, “Kahramanmaraş’ta Ermeni Katliamları” Sempozyumu,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,11 Şubat 2002.4- “Osmanlı Tarihi’nde Tehcir Sorunu”, Kahramanmaraş’ta Ermeni Katliamı Sempozyumu,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 12 Şubat 20025- “Cumhuriyet ve Demokrasi”, 19 Mayıs’tan Cumhuriyete Giden Yolu Sempozyumu,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 16 Mayıs 20027- “Çağdaşlaşma ve Laiklik”, 5.Uluslararası Atatürk Kongresi, Baskıda.8- “Atatürk’ün Laiklik Anlayışı”, 2.Uluslararası Sivas Kongresi, Baskıda.9- “Gerçek Ermeni Dosyası”, CD, YÖK tarafından tüm Üniversitelerde derslerde gösterilmek

üzere kabul edildi.KONFERANSLAR:1- "19 Mayıs'tan Cumhuriyet'e Giden Yol", Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 10.11.2000, Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu, 60 dk.2- "Atatürkçü Bakış Çerçevesinde Türkiye'nin İç ve Dış Sorunları", 11.03.2001, Dağ Komando Okulu Komutanlığı, Eğridir, Okul Konferans Salonu, 180 dk.3- Atatürkçü Bakış Çerçevesinde Türkiye'nin İç ve Dış Sorunları", 11 Mayıs 2001, Dağ Komando Okulu Komutanlığı, Eğridir, Okul Konferans Salonu, 180 dk.4- "Türk Tarihi, Kültürü ve Türklerin Hasletleri", 15. Tugay Komutanlığı, 21 Ocak 2001, Burdur,

Tugay Konferans Salonu, 180 dk.5- "Ermeni Sorunu", Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü, 16.04.2001,

Olbia Konferans Salonu, 90 dk.6- "Çanakkale Savaşlarının Siyasi Sonuçları", Antalya Valiliği, 18.03.2001,

AKM Aspendos Salonu, 45dk.7- "Atatürk'ü Anarken" , 10 Kasım 2001, Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu, 60 dk.8- "Atatürk ve Çağdaşlaşma", 10 Aralık 2001, Denizli 11. Er Eğitim Tugay Komutanlığı

Konferans Salonu, 150 dk.9- "Atatürk ve Çağdaşlaşma" 11 Aralık 2001, Burdur, 3. Er Eğitim Tugay Komutanlığı

Konferans Salonu, 150 dk.10- "Atatürkçülük", Ege Deniz Saha Komutanlığı/ İzmir Konferans Salonu, 120 dk. 4 Şubat 200211- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 3 Mayıs 2004.12- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 4 Mayıs 2004.13- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 5 Mayıs 2004.14- “Atatürkçülük”, TSK, Barış Kuvvetleri Komutanlığı Birlikleri, Kıbrıs, 120 dk. 6 Mayıs 2004.

TELEVİZYON PROGRAMLARI:

1- "Sözde Ermeni Sorunu", ETV , 21 Şubat 2001.2- "Türk Tarihi'nde Nevruz", ETV, 20-21 Mart 2001.3- "19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı, Tartışmalar ve Gerçekler", ETV, 19 Mayıs 2001.4- "Büyük Taarruzun Türk Tarihi'ndeki Yeri ve Önemi", ETV, 30 Ağustos 2001.5- “Ermeni Sorunu”, VIP TV, 21 Şubat 2002.6- “Türk Tarihinde Nevruz”, ETV, 21 Mart 2002.7- “Çanakkale Zaferi”, ETV, 18 Mart 2002.


[ Geri Dön ]

Osmanlı Tarihçileri

Copyright © Gönderen: Osmanlı Araştırmaları - (7045 okuma)

 
 

Encyclopedia ©

Ziyaretçi İstatistikleri

Açılış Sayfası Yap

Mehmet İPÇİOĞLU tarafından hazırlanan bu site.


3 Temmuz 2001'de aramızdan ayrılan Nejat Göyünç'e İthaf Edilmiştir
Sayfa Üretimi: 0.197 Saniye