0
Makaleler | Osmanlı Tarihçileri | Osmanlı Tarih Deyimleri | Osmanlılar | Popüler Konular | Olaylar| Osmanlı Bibliyografyası | Bildiriler
Süreli Yayınlar| Arşiv Belgeleri & Rehber | Doktora Tezleri | Mücmel Osmanlı Tarihi


· Ana Sayfa
· Anketler
· Araştır
· Hesabınız
· İletişim
· Konular
· Metin Sürümü
· Tavsiye Et
· Yazı GönderŞu an sitede, 21 ziyaretçi ve 0 üye bulunuyor.

Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.Oryentalistlerin Gözüyle
31 Mart Fotoğrafları
Çeşitli Vesikalar
Osmanlı Arşivinden
Kisve Bahası Belge
Mulâj-i Ruznamçe
Gazavat-ı Murad
Ahkâm Defteri
Feth-i Estergom
ingilizce haritalar
Türkçe haritalar
Şeriyye Sicilleri
Fermanlar
Ermeni Vahşeti
Topkapı Sarayı
Surnâme-i Vehbi
Kıyâfet-nâme
Osmanlı Kilimleri
Osmanlı Nakışı
Osmanlı Vazoları
Osmanlı'da BağdadOttoman History WritingNuruosmaniye Kütüphanesinde Bulunan Bazı Kazasker RuznamçeleriEurope''s Muslim CapitalChanging Perceptions of the Ottoman Empire: The Early CenturiesChristians, Jews and Muslims in the OttomanEmpire: Lessons for Contemporary CoexistenceIslamızatıon In The Balkans As An Hıstorıographıcal Problem: The Southeast-European PerspectıveThe Guilds Of Jerusalem in Ottoman Period

 
 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri
 
 


 
 
Please select one term from the following list:


Akıncılar
TREASURES OF THE TOPKAPI PALACE
Ayasofya
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
Yıldız Sarayı
Shadi
içoğlanı
Ağnam Resmi (Vergisi)
Hat Sanatı
Ebru
Tezhib
TEZHİB SANATINI TANIMAYA ÇALIŞIRKEN
müzehhib
İltizam
Medrese
Bab-ı Fetva
Bayramiye
Bektaşilik
Dârü'l-Harb
Darü'l-Aceze
Darü'l-Hadîs
Dârü'l-İslam
Divan
Ferman
Halvetiye
Hıdane
Hisbe Teşkilatı
Kadı, Kadılık
Kadıaskerlik
Kahvehane
Kefâet
Kefâlet
Kızılbaş
Kutsal Emanetler
Kütüb-i Sitte
Cariyeler ve Kadınefendiler taşlığı
Cariyeler Hamamı
Cariyeler Koğuşu
Cariyeler Hastanesi
Harem
Enderûn
TOPKAPI SARAYI
DOLMABAHÇE SARAYI
ÇIRAĞAN SARAYI
BEYLERBEYİ SARAYI
Aktar ( Attar )
Mısır çarşısı
Beykoz Camları
Nizam-ı Cedid
MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ
Divan Edebiyatı
Kapıkulu Ocakları
Nizam-ı Cedid
Lale Devri
Vaka-i Hayriye
Tanzimat Fermanı
Sened-i İttifak
Kanun-i Esasi
Düyun-i Umumiye
Osmanlıcılık
İslâmcılık
Türkçülük
Garbcılık (Batıcılık)
II. Meşrutiyet
Ermeni Meselesi
Şark Meselesi
İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Yönetimi
Birinci Dünya Savaşı
Mondros Mütarekesi
RASATHANE-İ AMİRE
TAKVİM-İ VEKAYİ
TAŞKIZAK TERSANESİ.
Osmanlı Posta ve Telgraf Nezareti
ESRARLI ŞARK'IN LİMAN KENTİ"İZMİR" POSTA TARİHİ (1841-2001)
Gazette Française de Constantinople
Takvim-i Vekayi
Ceride-i Havadis
Tercüman-ı Ahval
Batılılaşma (Garplılaşma)
Cadde-i Kebir
Political Use of Conversion in the Nineteenth Century
Barika-i Zafer
Lağımcı Ocağı
Humbaracı Ocağı
Ulûfe
Timarlı Sipahi
Timar
Voynuk
Derbend (Derbent) Teşkilatı
Yörükler
Azaplar
Donanma-yı Hümâyûn
Kaptan-ı Derya
Kadırga
Kalyon
Levent (Levend)
Evladı Fatihan (Evlâd-ı Fâtihân)
Hüccet
Hurufat Defterleri
Hüccet
İlam
Mübayaa Hücceti
Nukut Vakfiyeleri
Şahsiyet Defteri
Tafsil Defterleri
Zeyl Vakfiye
Zeyl Vakfiye
janissary
Thessaloníki
AT MEYDANI
Kuruş
KÂNUNNÂME
KAPIKULU SÜVÂRÎLERİ
KAPİTÜLASYONLAR
CEBECİ OCAĞI
TEKÂLÎF-İ ÖRFİYYE
TEKFUR
ARPALIK
KAPALIÇARŞI
Adaletname
Baltacılar
HÜRRİYET VE ÎTİLÂF FIRKASI
HÜRRİYET VE ÎTİLÂF FIRKASI
HÜRRİYET VE ÎTİLÂF FIRKASI
Anadolu Hisarı
Rumeli Eyaleti
Rumeli Hisarı
Kubbealtı
Teşkilât-ı Mahsûsa
Mabeyn (Mâbeyn, Mâbeyn-i Hümâyûn)
Avrupa Tüccarı


Terimleri görmek için lütfen listeden bir harf seçin:


[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
[ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


  
[ Geri Dön ]
 
 

Encyclopedia ©

Ziyaretçi İstatistikleri

Açılış Sayfası Yap

Mehmet İPÇİOĞLU tarafından hazırlanan bu site.


3 Temmuz 2001'de aramızdan ayrılan Nejat Göyünç'e İthaf Edilmiştir
Sayfa Üretimi: 0.772 Saniye